Biomechanical effects of semi-constrained integrated artificial discs on zygapophysial joints of implanted lumbar segments.

ZHENG, SHENG-NAI   •   YAO, QING-QIANG   •   WANG, LI-MING   •   HU, WEN-HAO   •   WEI, BO   •   XU, YAN   •   ZHANG, DONG-SHENG

published in: Experimental and Therapeutic Medicine